Saneeraus

Ajan mittaan luonto ja erilaiset sääolosuhteet jättävät jälkensä rasittamalla rakennuksen pintaa. Rakennuksen kunto huononee ja pinta rapistuu. Jokaiselle rakennukselle tulee tehdä pintaremontti tai laajempi saneeraus.

Saneeraukseen kannattaa kiinnittää huomiota hyvissä ajoin. Nopea reagointi voi pienentää saneerauksen kuluja.

Kiinteistön arvon säilyminen ja elinkaaren pidennys

Saneeraus tarkoittaa rakennuksen korjausta tai laajentamista. Saneerauksessa rakennus korjataan tai huolletaan kokonaisuudessaan yhdellä kerralla. Yleensä massiivisia korjauksia tehdään muutaman kerran. Pienempiä saneerauksia voidaan tehdä useamminkin tarpeen vaatiessa. Saneerauksen lisäksi toteutamme rakenteiden kunnossapitoa.

Saneeraus on erittäin kannattava investointi yksityiselle taloudelle tai taloyhtiöille. Saneerauksen avulla kohteen käyttöikä ja arvo voi nousta huomattavasti. Saneerauksen ja jatkuvan huoltotoimenpiteiden avulla voidaan ehkäistä pysyviä vaurioita.

Saneerauksen avulla luodaan kohteelle uutta ilmettä. Uudistettu ja modernisoitu kohde houkuttaa paremmin ja parantaa alueen viihtyvyyttä merkittävästi. Patama omaa jo kymmenien vuosien kokemuksen alalla. Toteutamme saneerauksia laadukkaasti ja ammattitaidolla.

Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Olemme huomanneet, että harva asunnon omistaja tai kiinteistöstä vastaava henkilö osaa kysyä saneeraukseen liittyen ytimekkäästi, yleisesti kysymykset rajoittuvat ainoastaan koskien putkiremonttia. Suosittelemme kohteen kokonaista analysointia ja kohteen korjaustarpeiden huomioimista. Alkuvaiheessa tehty laajamittainen suunnittelu antaa paremman kuvan koko prosessista ja kustannusarvioista.

Tuntuuko siltä, että rakenteissa on selkeitä ongelmia? Sisäilmaongelmat ja kosteusvauriot ovat yleisimpiä ongelmia Suomessa. Kuten autot myös rakennukset vaativat säännöllistä huoltoa varsinkin pohjolan olosuhteissa. Saneeraus kannattaa toteuttaa merkittävän vaurion muodostuessa. Suosittelemme myös ennaltaehläisevää toimintaa jolloin rakenteiden normaali kuluminen kannattaa korjata. Saneerauksen lykkääminen aiheuttaa vain enemmän harmia ja kustannuksia.

Saneerauksen toimintoja voidaan jakaa monella tavalla

Peruskorjaus

Peruskorjauksessa suoritetaan kohteen eheytys. Kohteen korjausrakennus suoritetaan laajamittaisesti kaikki mahdolliset vauriot huomioiden.

Perusparannus

Perusparannuksella pyrimme parantamaan rakennelmaa entisestään. Perusparannuksella pyrimme parantamaan myös kohteen toiminnallisuudet.

Kohteen uudistus ja modernisointi

Uudistamme ja modernisoimme kohteen tilojen jakoa, rakennusvaiheessa käytettyä materiaalia ja laitteistoa.

Kohteen lisärakentaminen

Lisärakentamisen avulla voimme laajentaa pinta-alaa. Tarvittaessa voimme rakentaa tai asentaa uusia elementtejä valmiiksi rakennetulle alueelle.

Konservointi

Asiakkaan halutessa otamme huomioon olemassa olevia elementtejä ja käytettyä rakennustekniikkaa.

Entisöinti eli restaurointi

Pyrimme palauttamaan kohteen entiset arvot ja arkkitehtuurin henkiin. Huomioimme kohteessa käytetyt rakennustavat.